Zoek op kaartDisclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bedrijven-zoeken.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Bedrijven-zoeken.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, reviews en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster van Bedrijven-zoeken.nl en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Bedrijven-zoeken.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bedrijven-zoeken.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.


Uitgelicht:


De Senioren Verhuizer BV

De Senioren Verhuizer BV

De Senioren Verhuizer is als familiebedrijf dé specialist voor uw verhuizing en dat ...
Berkenpeis Tweewielers

Berkenpeis Tweewielers

Berkenpeis Tweewielers - Een begrip in Rotterdam-ZuidIn onze zeer ruime winkel met vele ...
Loogman Caravanstalling

Loogman Caravanstalling

Centraal gelegen voor de regio Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp e.o. Loogman Caravanstalling is ...
WED. J. DE BRUYN EN ZONEN B.V.

WED. J. DE BRUYN EN ZONEN B.V.

Welkom bij ons bedrijf. De Bruyn is een logistiek dienstverlener die al sinds ...
Schildersbedrijf Winnubst

Schildersbedrijf Winnubst

Voor uw huis, villa, appartement, winkel of kantoor hebben wij de juiste oplossingen ...


Login


Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten ?